Chào bạn!

Chúng tôi chắc chắn rằng, khi bạn đang ở đây thì bạn đang rất rất muốn kinh doanh. Chúng ta sẽ vào thẳng ngay vấn đề.

Bảng giá sỉ lẻ khi tham gia vào hệ thống

 

BẢNG GIÁ TRÀ GOLEAN DETOX

BẢNG GIÁ KEM TAN MỠ GO SLIM

Lưu ý: 

Đối với những bạn nhập 5 -10 hộp – CẤP ĐỘ SỈ

Quyền lợi:

 1. Được hỗ trợ tư vấn cách bạn hàng 
 2. Được hỗ trợ túi nilong, tờ rơi để quảng cáo bán hàng

Đối với những bạn nhập 20 -50 hộp ( 3 lần liên tục ) – CẤP ĐỘ CHI NHÁNH

 1. Được tham gia những khóa học training chuyên sâu về bán hàng, quản lý bán hàng của công ty
 2. Được hỗ trợ túi nilong, tờ rơi để quảng cáo bán hàng 
 3. Được nhận đơn sỉ lẻ trong khu vực các bạn đang quản lý
 4. Được cung cấp banner của công ty

Đối với những bạn nhập hàng từ 100 hộp – 300 hộp ( 2 lần liên tục) – CẤP ĐỘ ĐẠI LÝ

Liên hệ: 0978716488 để được cung cấp bảng giá đại lý

 1. Được tham gia những khóa học training chuyên sâu về bán hàng, quản lý bán hàng của công ty
 2. Được hỗ trợ túi nilong, tờ rơi để quảng cáo bán hàng 
 3. Được nhận đơn sỉ lẻ trong khu vực các bạn đang quản lý
 4. Được cung cấp banner của công ty
 5. Đi du lịch trong và ngoài nước 1 – 2 lần/năm

Đối với những bạn nhập hàng từ 1000 hộp – 3000 hộp – CẤP ĐỘ TỔNG ĐẠI LÝ

Liên hệ: 0978716488 để được cung cấp bảng giá tổng đại lý

 1. Được tham gia những khóa học training chuyên sâu về bán hàng, quản lý bán hàng của công ty
 2. Được hỗ trợ túi nilong, tờ rơi để quảng cáo bán hàng 
 3. Được nhận đơn sỉ lẻ trong khu vực các bạn đang quản lý
 4. Được cung cấp banner của công ty
 5.  Có chế độ bảo hiểm xã hội, thai sản, lương hưu
 6. Đi du lịch trong và ngoài nước 1 – 2 lần/năm
 7. Được quyền tuyển đại lý trong và ngoài nước

Đối với những bạn ở nước ngoài

Có thể liên hệ trực tiếp: 0978 716 488