Tag Archives: đào tạo hệ thống cùng ts lê thẩm dương

Đào Tạo Hệ Thống – Ts Lê Thẩm Dương

Đào tạo hệ thống – TS Lê Thẩm Dương Việc trang bị kĩ năng đồng bộ cho các bậc quản lí cũng như tập thể thành viên là mục tiêu hàng đầu của công ty Matxi SG. Trong quá trình đào tạo, mỗi thành viên sẽ tự tích lũy cập nhật thêm kiến thức và […]