Tag Archives: vinh danh NPP 2017

Vinh danh NPP xuất sắc 2017

Event Tinh hoa dạ tiệc – Lễ vinh danh các Nhà phân phối xuất sắc năm 2017 được tổ chức tại Queen Plaza Luxury nhằm vinh danh và trao thưởng cho các nhà phân phối xuất sắc trong năm vừa qua. Đào Tạo Hệ Thống – Ts Lê Thẩm Dương Event tinh hoa dạ tiệc […]